sobota, 8 marca 2014

ŁUKASZ SUROWIEC | SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 4 w ramach wystawy A Place Where We Could Go

Otwarcie wystawy w sobotę, 8 marca o godz.19 w CSW Kronika w Bytomiu. 

Szczęśliwego Nowego Roku 4 to kolejna odsłona długoterminowego projektu filmowego realizowanego przez artystę z grupą katowickich bezdomnych, zmierzającego do wypracowania nowych rozwiązań społecznych. Działanie Surowca dalekie jest od idealizowania i fetyszyzacji biedy, Innego etc., typowych dla wielu działań artystycznych, będących jedynie przykładem „miękkiej inżynierii", łagodzącej realny wydźwięk problemu. Artysta okazuje poczucie wstydu, samotność bezdomnych, zagrożenia (w tym śmierć przez zamarznięcie czy pożar budynku), ale i wyrazistą świadomość własnej pozycji społecznej oraz marzenia o własnym domu, w którym raczej nie przyjdzie im zamieszkać.
W nowej odsłonie Szczęśliwego Nowego Roku 4 artysta pomaga remontować bezdomnym
zdewastowany pustostan w pobliżu wiaduktu DTS i organizuje z nimi plenerowy pokaz filmowy, rodzaj kina letniego dla bezdomnych.

ŁUKASZ SUROWIEC (ur. 1985) - artysta wizualny. Używa różnych mediów. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Poznaniu oraz w Berlinie (Universität der Künste). Brał udział w 7. Berlin Biennale . Wystawiał m.in. w De Garage – Cultuurcentrum w Mechelen, Kalmar konstmuseum, CSW Kronika w Bytomiu, Galerii Whitechapel w Londynie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Bunkrze Sztuki w Krakowie i Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku. Mieszka i pracuje w Bytomiu.


Wystawa A Place Where We Could Go to premierowa odsłona ośmiu autonomicznych projektów (wystaw) Magdy Fabiańczyk, Erli S. Haralsdóttir, Larsa Holdhusa i Frederika Gruyaerta, Rafała Jakubowicza, Darri Lorenzena, Łukasza Skąpskiego, Krïstïana Skylstada, Łukasza Surowca oraz dokumentacja wcześniej zrealizowanej pracy site-specific Pawła Kulczyńskiego. Wszystkie są wynikiem rezydencji artystycznych na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 

________________________________________________________________


ŁUKASZ SUROWIEC: Happy New Year 4 as part of the exhibition A Place Where We Could Go
Opening on Saturday, 8 March, 7 pm at CSW Kronika in Bytom. 

Happy New Year 4 is another edition of a long-term film project produced by the artist together with a group of Katowice homeless people, which aims to arrive at new social solutions. The activities of Surowiec are far from idealising or fetishising poverty or The Other, common in numerous artistic activities which exemplify no more than that ‘soft social engineering’ soothes away the real impact of the problem. The artist reveals the sense of shame, loneliness and danger (such as freezing to death or dying in a fire) that plague the homeless, but also their acute awareness of their own social status and their dreams of a house of their own, unlikely to be fulfilled.
In the new edition of Happy New Year 4, the artist helps the homeless to renovate a devastated empty building near the DTS viaduct and, together with them, organises an open-air film screening, a sort of summer cinema for the homeless.

ŁUKASZ SUROWIEC (born 1985) – visual artist. Multi-media. He studied at the Academy of Fine Arts in Krakow and Poznań as well as the Universität der Künste in Berlin. He participated in the 7th Berlin Biennale. He exhibited his works in venues including De Garage Cultuurcentrum in Mechelen, Kalmar konstmuseum, CSW Kronika in Bytom, the Whitechapel Gallery in London, the Museum of Modern Art in Warsaw, Bunkier Sztuki in Krakow and the Island Art Institute in Gdańsk. He lives and works in Bytom.


The exhibition A Place Where We Could Go is the premiere showing of eight autonomous projects (exhibitions) by Magda Fabiańczyk, Erla S. Haralsdóttir, Lars Holdhusa and Frederik Gruyaert, Rafał Jakubowicz, Darri Lorenzen, Łukasz Skąpski, Krïstïan Skylstad and Łukasz Surowiec as well as the documentation of the site-specific work by Paweł Kulczyński prepared earlier. All the projects are the result of artistic residencies in Upper Silesia and the Dąbrowa Basin.


     Szczęśliwego Nowego Roku 4 - lato 2013, video still, Łukasz Surowiec, 2013