sobota, 8 marca 2014

RAFAŁ JAKUBOWICZ | PŁYTA w ramach wystawy A Place Where We Could Go

Otwarcie wystawy w sobotę, 8 marca o godz.19 w CSW Kronika w Bytomiu. 

Projekt miał swoją częściową odsłonę w sierpniu 2013 r., kiedy artysta przeprowadzał spotkania konsultacyjne o charakterze warsztatowym z aktywistami organizacji związkowych na terenie aglomeracji.
Tytułowa Płyta jest odniesieniem do robotniczych wieców organizowanych w Zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz przypomnieniem postaci legendarnego działacza związkowego Inicjatywy Pracowniczej Marcela Szarego (ur. 1964, zm. 2010). Praca Jakubowicza przywołuje historię Marcela Szarego oraz organizowanych w HCP „Płyt", odnosi się do oporu robotników w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, prowokuje dyskusję o przyszłości ruchów robotniczych. Na wystawie podsumowującej projekt wykonana na Śląsku kopia oryginalnej płyty zostanie pokazana w przewrotnym kontekście instytucji artystycznej jako potencjalny obiekt wpisujący się w quasi-minimalistyczną estetykę komercyjnych galerii sztuki.
Projektowi towarzyszy film Magdy Malinowskiej Płyta, dokumentacja wystąpień Marcelego Szarego i odtworzenia nowej płyty na wystawę oraz teksty Jarosława Urbańskiego i Dariusza Zalegi.

RAFAŁ JAKUBOWICZ (ur. 1974) – artysta, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (Uniwersytet Artystyczny), gdzie obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta i prowadzi pracownię Sztuka w Przestrzeni Społecznej. Zajmuje się również krytyką sztuki, członek AICA. 


Wystawa A Place Where We Could Go to premierowa odsłona ośmiu autonomicznych projektów (wystaw) Magdy Fabiańczyk, Erli S. Haralsdóttir, Larsa Holdhusa i Frederika Gruyaerta, Rafała Jakubowicza, Darri Lorenzena, Łukasza Skąpskiego, Krïstïana Skylstada, Łukasza Surowca oraz dokumentacja wcześniej zrealizowanej pracy site-specific Pawła Kulczyńskiego. Wszystkie są wynikiem rezydencji artystycznych na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.


____________________________________________________________________


RAFAŁ JAKUBOWICZ / PŁYTA (YARD) as part of the exhibition A Place Where We Could Go
Opening on Saturday, 8 March, 7 pm at CSW Kronika in Bytom. 

The project was partially shown in August 2013, when the artist carried out workshop consultations with trade union activists throughout the Silesian Metropolis.
The eponymous Płyta (Yard) refers to the site of workers’ rallies that took place at the Hipolit Cegielski Factory in Poznań, recalling the legendary figure of the Workers’ Initiative trade union activist Marcel Szary (born in 1964, he died in 2010). The work by Jakubowicz recalls the story of Marcel Szary and the ‘Yards’ organised in the factory. The film deals with the workers’ rebellion in the Wielkopolska region and Upper Silesia, inspiring a discussion about worker movements. At the exhibition summing up the project, a copy of the original yard made in Silesia will be shown in the perverse context of an artistic institution as a potential object that becomes part of the quasi-minimalist aesthetics of commercial art galleries.
The project is accompanied by Magda Malinowska’s film Płyta, a documentation of appearances by Marcel Szary and by the reproduction of the ‘yard’ for the purposes of the exhibition as well as texts by Jarosław Urbański and Dariusz Zalega.

RAFAŁ JAKUBOWICZ (born 1974) – artist, graduate of the Academy of Fine Arts in Poznań (the University of Arts), where he presently holds a post as an assistant professor and runs the studio of Art in Social Space. He is also an art critic and a member of AICA. 


The exhibition A Place Where We Could Go is the premiere showing of eight autonomous projects (exhibitions) by Magda Fabiańczyk, Erla S. Haralsdóttir, Lars Holdhusa and Frederik Gruyaert, Rafał Jakubowicz, Darri Lorenzen, Łukasz Skąpski, Krïstïan Skylstad and Łukasz Surowiec as well as the documentation of the site-specific work by Paweł Kulczyński prepared earlier. All the projects are the result of artistic residencies in Upper Silesia and the Dąbrowa Basin.

                                         Rafał Jakubowicz, Płyta, 2013, fot. Rafał Jakubowicz