środa, 5 marca 2014

DARRI LORENZEN | CAST HAND w ramach wystawy A Place Where We Could Go

Otwarcie wystawy odbędzie się 8 marca (sobota) o godz. 19.00 w CSW Kronika w Bytomiu.

Istotnym obszarem działania Lorenzen'a jest praca z materią, właściwościami jej powierzchni, pamięcią kształtów, jak i złudzeniami percepcji wizualnej odbiorcy. Podczas rezydencji na Śląsku artysta wielokrotnie odwiedzał pracownie rzeźbiarskie, oddziały odlewnicze. Powstała po tych wizytach rzeźba – dłoń, jest elementem wyjętym z pierwotnego kontekstu, powielonym i przeniesionym w przestrzeń galeryjną. Artysta gra z historią: odlewnia działa od ponad dwustu lat, znaleziona dłoń była elementem pomnika niewiadomego pochodzenia (przywódca partyjny, papież ?). Jej ekspozycji w CSW Kronika będzie towarzyszyć projekcja wideo.

DARRI LORENZEN (ur. 1978) - artysta wizualny. Ukończył Royal Academy of Art i Royal Conservatoire Den Haag w Holandii i Kunsthochschule Berlin-Weissensee w Niemczech. Posługuje się różnymi mediami. W swojej pracy pracuje nad pojęciem przestrzeni, często wprowadzając w zastane sytuacje jedynie minimalne interwencje. Jego prace były wystawiane w takich galeriach jak: Savvy Contemporary w Berlinie, Kunsthalle Loppem w Belgii, National Gallery of Iceland, Grand Arts w Kansas City. Mieszka i pracuje w Berlinie i Reykjaviku.

Wystawa A Place Where We Could Go to premierowa odsłona ośmiu autonomicznych projektów (wystaw) Magdy Fabiańczyk, Erli S. Haralsdóttir, Larsa Holdhusa i Frederika Gruyaerta, Rafała Jakubowicza, Darri Lorenzena, Łukasza Skąpskiego, Krïstïana Skylstada, Łukasza Surowca oraz dokumentacja wcześniej zrealizowanej pracy site-specific Pawła Kulczyńskiego. Wszystkie są wynikiem rezydencji artystycznych na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 

_____________________________________________________________________

DARRI LORENZEN | CAST HAND as part of the exhibition A Place Where We Could Go
Opening on Saturday, 8 March, 7 pm at CSW Kronika in Bytom. 

A significant sphere of Lorenzen’s activity is working with matter, the properties of its surface and its shape memory as well as the illusions of the viewer’s visual perception. During his residency in Silesia, the artist frequently visited sculptors’ studios and casting workshops. The result of these visits was his cast of a hand – a found element taken out of context, copied and transposed to gallery space. The artist is playing with history: the casting workshop has operated for over 200 years; the found hand had been part of a monument of unknown origin (did it belong to a party leader or perhaps the Pope?). Its display at CSW Kronika will be accompanied by a video projection.

DARRI LORENZEN (born 1978) – a visual and multi-media artist.
A graduate of the Royal Academy of Art and the Royal Conservatoire at the Hague in Holland and the Kunsthochschule Weißensee in Germany. He works on the notion of space, often introducing only minimal interventions into the status quo. His works have been exhibited in, i.a., Savvy Contemporary in Berlin, the Kunsthalle Loppem in Belgium, the National Gallery of Iceland and Grand Arts in Kansas City. He lives and works in Berlin and Reykjavik.

The exhibition A Place Where We Could Go is the premiere showing of eight autonomous projects (exhibitions) by Magda Fabiańczyk, Erla S. Haralsdóttir, Lars Holdhusa and Frederik Gruyaert, Rafał Jakubowicz, Darri Lorenzen, Łukasz Skąpski, Krïstïan Skylstad and Łukasz Surowiec as well as the documentation of the site-specific work by Paweł Kulczyński prepared earlier. All the projects are the result of artistic residencies in Upper Silesia and the Dąbrowa Basin.
                                Darii Lorenzen, Cast Hand, 2013-2014, fot. Łukasz Szymczyk