piątek, 27 września 2013

Zapraszamy na otwarcie wystawy The City is Empty

5 - 19 października 2013
otwarcie 5 października (sobota) 2013, godz. 19:00
CSW Kronika, Rynek 26, Bytom

Krïstïan Skylstad, rezydent projektu A Place Where We Could Go, na podsumowanie swojego pobytu na Śląsku kuratoruję wystawę, do udziału w której zaprosił czołowych, norweskich artystów. Tytuł wystawy The city is Empty nawiązuje do norweskiego znaczenia nazwy miasta Bytom – BY (miasto) oraz TOM (puste). 

„Porusza się samotnie w swoim domu, a wszystko mówi o nim. Jeżdżą na nartach, ale bardzo daleko. Te obrazki nie są zdjęciami budynków tylko rysunkami. Ten budynek nigdy nie zostanie wybudowany, ponieważ on wybrał bycie artystą, a nie architektem. Wznoszą toast za każdym razem, gdy widzą czarnucha. Niech tusz kapie, niech płynie. Buty, lubię damskie buty i lustra. Pozwól mi śpiewać, śpiewać o nim. Opuszczony krajobraz i ja nagrywający ich inwigilację. Chcę tylko, aby obraz się złaaaamał, złaaamał, rozpłynął się. Dla wszystkiego jest alternatywa, szczególnie dla przecenionego. Myślę liniami, tak myślę, i ważne jest jak oni robią – te linie. Pracujemy razem w miłości. Wpadłem w to przypadkiem, ponieważ się znamy. Jesteś tylko kawałkiem tkaniny zebranym na tanim materiale, który przypadkiem wygląda jak 11 września. Wyślę coś jak będę miał czas. Ktoś jest samotny, w tym mieście wieczorem postaram się zrobić co właściwe, w tym mieście...Ale ja tylko przekształcam cytaty. Jestem fikcją, w którą ty nawet nie wierzysz. DZIAŁAJ.”

Krïstïan Skylstad

W wystawie biorą udział: Damian Heinisch, Hanne Grieg Hermansen, Runhild Hundeide, Frido Evers, Lars Brekke & Henrik Pask, Jason Havneraas, Johanna Ellen, Magnus Vatvedt, Sebastian Helling, Marie-Louise Jacobs, Janne Talstad, Tor-Jørgen Van Eijk, Jon Eirik Kopperud & Saman Kamyab, Kjetil Berge, Kenneth Alme, Ingri Haraldsen  & Petter Buhagen, Hans Christian Skovholt, Tora Dalseng, Victor Boullet, Kristian Skylstad, Karen Nikgol & Lee Meo.

______________________________________________________________________

Welcome to the opening of the exhibition The City Is Empty
5 – 19 October 2013
Opening: Saturday 5 October, 7 pm
CSW Kronika, Rynek 26, Bytom

As the corollary of his participation in the residency project A Place Where We Could Go, Krïstïan Skylstad is curating an exhibition to participate in which he has invited leading Norwegian artists to take part. The title of the exhibition The City Is Empty is a pun on the Norwegian meaning of the name of the city of Bytom: (by: town and tom: empty).

"He is moving alone in his house, and everything is about him. They are skiing, but far away. These pictures are not pictures of buildings, but drawings. This building will never be built, because he chose to be an artist instead of an architect. They are cheering every time they see a nigger. Let the ink drop, let it flow. Shoes, I like womens shoes, and mirrors. Let me sing, sing, about him. Desolate landscapes, and here I am, recording their surveillance. I just want the image to brrrreake up, to breeeakkke up, to dissolve. There is an alternative to everything, especially the hype. I think in lines, I do, and I care how they do - the lines. We work together in love. I just stumbbllld into this, by accident, because we know each other. You just piece fabric together on cheap material and accidentially it looks like 911. I'll send something if I have time. Someone is alone, in this city tonight I try to do what's right, in this city... But I only transform quotes. I'm fiction, and you don't even believe it. PERFORM."

Krïstïan Skylstad


Artists participating in the exhibition: Damian Heinisch, Hanne Grieg Hermansen, Runhild Hundeide, Frido Evers, Lars Brekke & Henrik Pask, Jason Havneraas, Johanna Ellen, Magnus Vatvedt, Sebastian Helling, Marie-Louise Jacobs, Janne Talstad, Tor-Jørgen Van Eijk, Jon Eirik Kopperud & Saman Kamyab, Kjetil Berge, Kenneth Alme, Ingri Haraldsen  & Petter Buhagen, Hans Christian Skovholt, Tora Dalseng, Victor Boullet, Krïstïan Skylstad, Karen Nikgol & Lee Meo.