wtorek, 17 września 2013

Zapraszamy na otwarcie projektu Pawła Kulczyńskiego LAMENT

Stara Fabryka Drutu
Gliwce, ul. Dubois 22
Otwarcie 21 września (sobota) godz. 18.00
godz. 19.00 koncert Wilhelm Bras

 W gliwickiej Fabryce Drutu powstała instalacja dźwiękowa, będąca jednocześnie artystycznym komentarzem do zachodzących w centrum miasta przemian modernizacyjnych. W ramach międzynarodowego projektu artystycznego A Place Where We Could Go realizowanego przez Fundację Imago Mundi i bytomskie CSW Kronika, artysta dźwiękowy Paweł Kulczyński przygotował pracę – rzeźbę akustyczną, bazującą częściowo na chóralnym utworze z okresu renesansu, Lamentacje Jeremiasza, angielskiego kompozytora Thomasa Tallisa.

Instalacja, złożona z pięciu gładkich rur-kolumn, o wysokości trzech metrów, ustawionych na planie okręgu, została zaaranżowana w hali produkcyjnej, której okna wychodzą na teren budowy trasy szybkiego ruchu w centrum Gliwic. W ten sposób częścią kompozycji automatycznie stają się dźwięki prac budowlanych, dochodzące z otoczenia budynku. Wykorzystane są również nagrania terenowe zrealizowane na terenie budowy gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, która łączy górnośląskie miasta. Dźwięki te podążają fragmentami za linią melodyczną i harmoniami kompozycji Tallisa. Dodatkowo włączone zostały nagrania chóru i elementy syntetyczne, tworząc razem bogatą i eklektyczną pod względem brzmieniowym całość.

Dla Pawła Kulczyńskiego jest to praca bardzo osobista, dotycząca jego rodzinnego miasta, w którym na skutek nietrafionych decyzji samorządowych w ścisłym centrum, wzdłuż parków miejskich, rzeki i kampusu studenckiego powstaje trasa szybkiego ruchu, dzieląca i rozrywająca przestrzeń publiczną. Stąd też dwuznaczny tytuł instalacji: Lament.

Jak komentuje swój projekt artysta: "Obym się mylił i niech sprawy potoczą się inaczej, choć historia nie daje tu wielkiej nadziei. Dlatego pozostaje siąść i płakać, co też, za pośrednictwem mojej pracy, uczynię. Jest to bezsilny krzyk sprzeciwu wobec procesów, na które nie mam wpływu, a które dotykają mnie bezpośrednio."

Odsłonie projektu będzie towarzyszyć koncert artysty, występującego jako Wilhelm Bras.

Partnerzy projektu: Stara Fabryka Drutu w Gliwicach oraz Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach.

____________________________________________________________

In the Gliwice Wire Factory an acoustic installation was being created that is at the same time an artistic commentary on the modernisation taking place in the city centre. As part of the international art project A Place Where We Could Go produced by the Imago Mundi Foundation and the CSW Kronika, the sound artist Paweł Kulczyński has been working on a sculpture, based partially on the choral Renaissance composition Lamentations of Jeremiah by the English composer Thomas Tallis. The installation, which consists of five 3 m high, smooth, white pipes/columns, has been set in the production hall of a factory the windows of which look out on to a nearby park and municipal palm house and a dual-carriageway under construction in the centre of the city – the Gliwice section of the Central Highway linking the cities of Upper Silesia.

Thus, the noises of construction that can be heard from the vicinity of the building automatically become part of the composition. The project also uses field recordings made on the construction site. The sounds follow the tune and harmonies of Tallis’s composition. Choral recordings and synthetic elements, together combining into an aurally rich whole.

For Paweł Kulczyński this is a very personal work related to his home city, in which, due to ill-thought out decisions made by the local council, in the very heart of the city, along municipal parks, the river and the university campus there is being built a high-speed road that separates and breaks up public space. Hence, the installation’s ambiguous title: Lamentations.

As the artist has himself commented on his project: ‘I’m hoping I’m wrong and things will take a different course, although, on past experience, I don’t have high hopes. All that’s left is to sit down and weep; and that is what I’m doing, by means of my work. This is a helpless cry of protest against processes over which I have no influence but which touch directly on my life.’

The opening of the project will be accompanied by the concert by the artist, who will appear as Wilhelm Bras.

The project is partnered by the Former Wire Factory in Gliwice and Association of Animators of Comprehensive Youth Development in Gliwice.


Paweł Kulczyński LAMENT
Former Wire Factory, Dubois St. 22, Gliwice
opening: 21st September, 6pm
7pm concert by Wilhelm Bras