wtorek, 6 sierpnia 2013

PŁYTA

Rafał Jakubowicz rozpoczyna swój projekt rezydencyjny, poświęcony inicjatywie pracowniczej podejmowanej m.in. przeciwko dyskryminacji ekonomicznej. PŁYTY to wiece i strajki, które, począwszy od 1956 r., były organizowane przez pracowników fabryki nr 2 zakładów H. Cegielskiego w Poznaniu. PŁYTA była również konkretnym miejscem w zakładzie, stanowiącym zwyczajowy punkt spotkań i dyskusji. 

Zapraszamy na stronę artysty: www.jakubowicz.art.pl

_________________________________________________________________________

Rafał Jakubowicz is starting his residential project, which is dedicated to workers’ initiative done againts economic discrimination. Yard  are rallies and strikes organized by the employees of H. Cegielski Factory in Poznań since 1956. But Yard was also a particular place in the factory, a traditional meeting spot which serves as a discussion platform.

Visit artist's website:: www.jakubowicz.art.pl
 


W toku prac z kuratorem / work in progress: