czwartek, 21 maja 2015

Książka "A Place Where We Could Go"

Tytuł A Place Where We Could Go, zapożyczony z piosenki Jeremy'ego Jaya, jest nazwą części międzynarodowego programu Projekt Metropolis współorganizowanego przez Fundację Imago Mundi i CSW Kronika w Bytomiu. Książka o tym samym tytule dokumentuje działania artystów na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim: ich spotkania z lokalnymi społecznościami, z historią i teraźniejszością, wreszcie z innymi artystami. Działanie A Place... skupiało się na odkrywaniu i współkształtowaniu tytułowych miejsc, do których możemy się udać, aby je eksplorować i poznawać. Program używa sztuki jako narzędzia wiedzy, podejmuje dyskusję wokół naznaczonych stereotypami miejsc o skomplikowanej tożsamości, wydobywając zarazem zapomniane przestrzenie mentalne Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz kreśląc nową ikonografię regionu.

Publikacja celowo nie tworzy zwartej całości. Jest zestawem różnych autonomicznych realizacji artystów, uzupełnionych tekstami zaproszonych gości, swoistym świadectwem spotkania różnych grup, dla których „klejem społecznym” stała się sztuka.

"A Place Where We Could Go" 
Redakcja: Stanisław Ruksza 
Teksty: Daniel Brożek, Teresa E., Pablo Larios, Christoph Tannert, Agata Tecl-Szubert, Łukasz Trzciński, Stanisław Ruksza, Jarosław Urbański, Dariusz Zalega 
Projekt graficzny, skład: Tomasz Bierkowski 
Fundacja Imago Mundi i CSW Kronika, Bytom 2014

_____________________________________________________________________


The title A Place Where We Could Go, borrowed from a song by Jeremy Jay, has become the name of one part of the international Project Metropolis, organised jointly by the Imago Mundi Foundation and CSW Kronika in Bytom. The book with the same title documents the activities of artists who took part in the eponymous
project in Upper Silesia and the Dąbrowa Basin: their encounters with local communities, the past and present of the region as well as with other artists. The activities of the project focused on discovering, as the title suggests, places to which we could go in order to explore them and get to know them. The programme employs art as a cognitive tool and begins a discourse about stereotyped places with a complex identity, simultaneously highlighting the forgotten, mental zones of Upper Silesia and the Dąbrowa Basin and sketching a new iconography of the region.

The publication does not attempt to be a homogenous entity. It is a compilation of autonomous projects of various artists, accompanied by texts produced by guests; as such, it is a unique testimony to the bringing together of diverse groups for whom art has proved to be social glue."A Place Where We Could Go" 
Book edited by: Stanisław Ruksza 
Texts: Daniel Brożek, Teresa E., Pablo Larios, Christoph Tannert, Agata Tecl-Szubert, Łukasz Trzciński, Stanisław Ruksza, Jarosław Urbański, Dariusz Zalega 
Graphic design and typesetting: Tomasz Bierkowski 
Fundacja Imago Mundi i CSW Kronika, Bytom 2014                                                 Foto: Agata Cukierska, Marcin Wysocki