niedziela, 23 lutego 2014

Serdecznie zapraszamy na wystawę A Place Where We Could Go

8 marca - 26 kwietnia 2014
otwarcie: 8 marca (sobota) godz. 19:00
CSW Kronika w Bytomiu, Rynek 26, 41-902 Bytom

podczas wernisażu koncert Pawła Kulczyńskiego


Artyści biorący udział w wystawie:

Magda Fabiańczyk Tam, gdzie mnie nie było

Erla S. Haraldsdóttir Spoor

Lars Holdhus & Frederik Gruyaert Authentic Post-Industrial Experience

Rafał Jakubowicz Płyta

Paweł Kulczyński Lament

Darri Lorenzen Cast Hand

Łukasz Skąpski oraz Ayuta, Rafał Bujnowski, Paweł Jarodzki, Łukasz Jastrubczak, Tomasz Kowalski, Piotr Kurka, Kamil Kuskowski, Mikołaj Małek, Malwina Rzonca, Wilhelm Sasnal, Grzegorz Sztwiertnia, Małgorzata Szymankiewicz  Przaja moimu hajmatowi

Krïstïan Skylstad Black Under Shower Painting

Łukasz Surowiec Szczęśliwego Nowego Roku 4


kurator: Stanisław Ruksza


A Place Where We Could Go to premierowa odsłona ośmiu autonomicznych projektów (wystaw) Magdy Fabiańczyk, Erli S. Haralsdóttir, Larsa Holdhusa i Frederika Gruyaerta, Rafała Jakubowicza, Darri Lorenzena, Łukasza Skąpskiego, Krïstïana Skylstada, Łukasza Surowca oraz dokumentacja wcześniej zrealizowanej pracy site-specific Pawła Kulczyńskiego. Wszystkie są wynikiem rezydencji artystycznych na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
A Place Where We Could Go stanowi część międzynarodowego programu badawczego Projekt Metropolis współorganizowanego przez Fundację Imago Mundi i CSW Kronika w Bytomiu. Posługując się różnymi narzędziami sztuki współczesnej, podejmuje on dyskusję wokół naznaczonych stereotypami miejsc o skomplikowanej tożsamości, zagadnień języka, kwestii społecznych, architektury i przemian potransformacyjnych, wydobywając nowe lub zapomniane przestrzenie mentalne regionu, który staje się na czas projektu laboratorium sztuki.

Celem kilkuletniego programu Projekt Metropolis jest odkrywanie równoległych, istniejących obok siebie, miast w mieście, regionów w regionie. Czy bowiem znamy rzeczywiście obraz regionu? Czy jest on jeden, a może raczej jest ich wiele? Szereg nakładających się na siebie, przenikających obrazów: życzeniowych, ale i niechcianych, bazujących na tradycji, ale i wyraźnie od niej się odcinających. Podobnie wiele perspektyw: społecznych, ekonomicznych, historycznych, obyczajowych, politycznych. Podsumowanie Projektu Metropolis będzie stanowiło największą dotychczas wystawę o regionie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, która zostanie otwarta pod koniec 2014 roku.


A Place Where We Could Go jest realizowany w partnerstwie z Icelandic Art Center, Reykjavik Art Museum i Kunsthall Grenland.
Projekt finansowany w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” finansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.


                                     Ayuta, Przaja moimu hajmatowi, 2014

_____________________________________________________________________You are cordially invited to the exhibition A Place Where We Could Go

8 March – 26 April 2014
opening: Saturday 8 March at 7 pm
CSW Kronika in Bytom, Rynek 26, 41-902 Bytom

During the vernissage there will be a concert performed by Paweł Kulczyński.


Participating artists:

Magda Fabiańczyk: Tam, gdzie mnie nie było (Where I Was Not)

Erla S. Haraldsdóttir: Trace

Lars Holdhus & Frederik Gruyaert: Authentic Post-Industrial Experience

Rafał Jakubowicz: Płyta (Yard)

Paweł Kulczyński: Lament

Darri Lorenzen: Cast Hand

Łukasz Skąpski and Ayuta, Rafał Bujnowski, Paweł Jarodzki, Łukasz Jastrubczak, Tomasz Kowalski, Piotr Kurka, Kamil Kuskowski, Mikołaj Małek, Malwina Rzonca, Wilhelm Sasnal, Grzegorz Sztwiertnia, Małgorzata Szymankiewicz:  Przaja moimu hajmatowi

Krïstïan Skylstad: Black Under Shower Painting

Łukasz Surowiec: Szczęśliwego Nowego Roku 4 (Happy New Year 4)


Curator: Stanisław Ruksza


The exhibition A Place Where We Could Go is a premiere edition of eight autonomous projects (exhibitions): Magda Fabiańczyk, Erla S. Haraldsdóttir, Lars Holdhus by Frederik Gruyaert, Rafał Jakubowicz, Darri Lorenzen, Łukasz Skąpski, Krïstïan Skylstad, Łukasz Surowiec, also including the documentation of a previously realised work by Paweł Kulczyński. All the projects are outcome of artistic residencies in Upper Silesia and Dąbrowa Basin.

A Place Where We Could Go is a part of the international research project Project Metropolis co-organised by the Imago Mundi Foundation and CSW Kronika in Bytom. Employing various tools of contemporary art, the project takes up the discourse about places with complex identities that have been affected by stereotypes and also about linguistic and social issues, architecture and post-transformational changes, exploring new or forgotten intellectual areas of the region which, for the duration of the project, has become an art laboratory.

Project Metropolis, which has existed for a few years now, aims to discover parallel spaces – cities within cities, regions within a region. For do we really have a complete picture of the region? Is it one, or are there many? There are many overlapping images, fused together: some are wishful thinking, while others are ones that we do not wish to contemplate, some based on tradition, others – clearly cutting themselves off from tradition. Similarly, there are many different perspectives: social, economic, historical, referring to tradition and political. The corollary of Project Metropolis will be the biggest exhibition to date about the region of Upper Silesia and the Dąbrowa Basin and it will open towards the end of 2014.


A Place Where We Could Go has been carried out in a partnership with the Icelandic Art Center, Reykjavik Art Museum and Kunsthall Grenland. The project has been financed as part of the EEA programme Promotion of Diversity in Culture and Arts as part of European Cultural Heritage supported by grants from Iceland, Liechtenstein and Norway as well as Poland.