wtorek, 22 października 2013

Magda Fabiańczyk na Śląsku

Magda Fabiańczyk rozpoczęła swój projekt rezydencyjny na Śląsku. Artystka wizualna, performerka i autorka instalacji, w swojej twórczości opiera się na współpracy ze społecznościami lokalnymi i ich partycypacyjnym udziałem w projektach. Traktuje dialog jako jeden z podstawowych elementów procesu twórczego. W działaniach podejmowanym w ramach projektu „A Place Where We Could Go” zamierza współpracować ze społecznością romską z bytomskiej dzielnicy Bobrek. Właśnie trwają konsultacje społeczne.


Zapraszamy do zapoznania się dotychczasową twórczością artystki, na jej stronie internetowej >>>

_________________________________________________________________

Magda Fabiańczyk has begun her residency project in Silesia. A visual artist, performer and author of installations, she bases her work on working closely with local communities and their participation in her projects. She treats two-way communication as one of the fundamental elements of the creative process. In her activities undertaken as part of the project A Place Where We Could Go, she intends to work together with the Roma community in Bytom’s Bobrek district. Currently, a social consultation is taking place.

You can find out about the artist’s work to date on her website: >>> Na zdjęciu artystka z kuratorem projektu, Stanisławem Rukszą.