wtorek, 1 lipca 2014

Authentic Post-Industrial Experience

Projekt Larsa Holdhusa i Frederika Gruyaerta Authentic Post-Industrial Experience - powstały w ramach A Place Where We Could Go - był prezentowany na wystawie Oblicze dnia. Koszty społeczne w Polsce po 1989 roku
Wystawa kuratorowana przez Stanisława Rukszę podejmowała temat kosztów społecznych w Polsce podczas ostatnich 25 lat procesu transformacji w ujęciu sztuk wizualnych. Obejmowała najważniejsze prace powstałe po 1989 roku poświęcone temu obrazowi przemian.

Szczegóły wystawy >>>
Dawne kino Światowid, Muzeum PRL (w organizacji), Nowa Huta, Kraków
6–30.06.2014
______________________________________________________________________


Authentic Post-Industrial Experience – a project by Lars Holdhus and Frederik Gruyaert which had been realized as a part of A Place Where We Could Go project – was being presented at The face of the day. Social costs in post-1989 Poland exhibition. 
The exhibition  curated by Stanisław Ruksza, took up the theme of the social costs borne by Poland throughout the 25 years of the process of transformation as expressed through the visual arts. It displayed the most important works devoted to the image of change after 1989. 


More details about the exhibition >>>
Światowid Cinema, future Museum of People’s Republic of Poland, Nowa Huta, Kraków
6–30.06.2014